Pranam Guru

Pada saat memasuki ruang sembahyang, para murid-murid dan devotees yang memasuki ruang sembahyang mengucapkan pranam Prabhupada sebagai tanda tunduk hati dan rasa rohmat kepada guru kerohanian.

nama om vishnu-padaya

krishna-preshthaya bhu-tale

shrimate bhaktivedanta

svamin iti namine

namas te sarasvate deve

gaura-vani-pracharine

nirvishesha-shunyavadi-

pashcatya-desha-tarine

Contoh pengucapan pranam prabhupada dalam bentuk file .mp3 dapat di download disini.

Artinya kurang lebih sebagai berikut:

Sujud hormat saya kepada Divine Grace AC Bhaktivedanta Prabhupada Swami, yang sangat sayang kepada Sri Krishna, dan berlindung pada kaki padma-Nya.

Hormat saya kepada anda, wahai guru kerohanian, pelayan dari Gosvami Saraswati. Anda sangat berkarunia dalam memberitakan pesan Sri Chaitanya ke negara-negara Barat, yang diisi dengan filsafat impersonalism dan voidism.

Translate »