Hare Krishna Tidak Percaya Panca Sradha?

Hare Krishna Tidak Percaya Panca Sradha?

Akhir-akhir ini sejumlah “influencer” menyebarkan berita di media sosial dengan menyebutkan pengikut Hare Krishna yang berada dalam garis perguruan (parampara) Brahma Gaudya Vaisnava tidak mempercayai adanya panca sradha yang umum ditanamkan sebagai dasar...

LGBT Boleh Ga sih dalam Hindu?

Pertanyaan: Mas, kemarin aku melihat ada foto pemangku di Bali yang meresmikan perkawinan sejenis turis Bule. Sebenarnya boleh ga sih perkawinan sejenis dalam Hindu? Jawaban: Kalau mau jujur, aturan perkawinan dalam Hindu sangat ketat. Sloka-sloka Veda yang banyak...

Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kaitannya dengan Krishna?

Sang jéva yang jatuh ke dunia fana dan berjuang keras dengan berbagai cara material agar hidup bahagia, disebut jéva bhuta (jéva bhuta mahabaho yayedam dharyate jagat – Bg.7.5. jéva-bhuta sanatanah manah sasthanindriyani prakåti-sthani karsati – Bg.15.7)....

Bagaimana hubungan kita dengan Krishna?

Kita sebagai sang jéva tergolong prakåti yaitu para prakåti, tenaga marginal Tuhan Kåñëa (apareyam itas tu anyam prakåtim viddhi me param jéva bhutam – Bg.7.5) , dan selalu berada dibawah pengen dalian-Nya (mäyädhyaksena prakåtih – Bg.9.10). Tenaga...

Siapakah Krishna?

Dalam Bhagavad Gita 15.15 disebutkan; “sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaḿ ca vedaiś ca sarvair aham eva vedyo vedānta-kṛd veda-vid eva cāham, Aku bersemayam di dalam hati setiap makhluk. Ingatan, pengetahu- an dan pelupaan berasal...
Translate »