Berikut ini adalah salinan dari Lontar Widisastra yang dilakukan oleh Alm. Nyoman Pageh yang merupakan tetamian keluarga. Sumber asli lontar-lontar ini kemungkinan bersumber dari Grya Kesiut Kawan dan juga dari peninggalan ajaran leluhur klan Kabayan, Batukaru. Salinan lontar-lontar Widhisastra berkaitan dengan pemahaman filsafat ketuhanan, tata laksana upakara dan tradisi yang biasa dilakukan oleh seorang purohito.

Salinan-salinan lontar tersebut tersedia dalam bentuk PDF dan dapat didownload pada link berikut:

Cecantuman Pengawi

Cecantuman Pengilen Karya

Pengastawa Widhi

Perindikan Upakara

Piodalan

Sesana Upakara

Widhisastra

Translate »